onsdag, januari 30, 2008

IOGT-NTO utesluter Åke "Cancersvulsten" Green!

"IOGT-NTO-rörelsen bygger sin verksamhet på principen att alla människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Dess arbete har sin grund i viljan att medverka till bättre levnadsbetingelser för alla."

Så IOGT-NTO gjorde det enda rätta, om en lite för sent, nämtligen att utesluta gubbstrutten, extremisten och tokstollen Åke Green från sin organisation. Förvisso får Åke mer martyrskap hälld på sin sloknande gren, men skit samma.

Han ska helt enkelt inte känna sig välkommen nånstans.