torsdag, mars 06, 2008

Moses var hög som berget Sinai


Kul att det tas upp igen, hallucinations-teorin. Det finns väl naturligtvis en väldigt stor risk att det stämmer, då det absolut inte var något ovanligt att hallucinationer genom droger har framkallat visioner och förhöjd andlighet.

Intressant hur kyrkohistorikern Nils-Eije Stävare (ser inte ni också en man med skepparkrans?) snabbt avfärdar den teorin, något som han troligen inte skulle göra när det gällde andra religioner - gamla som nya.

Nils-Eije Stävare är troligtvis också Pingstvän, eller väldigt nära kopplad till Pingströrelsen, så han är knappast rätt person att uttala sig om detta. Man borde låta någon oberoende diskutera huruvida det är troligt eller ej att Moses och hans kollegor i bibeln använde sig av droger för att få visioner och budskap av ett högre väsen.