fredag, augusti 08, 2008

Samhället visar sitt missnöje med Sverigedemokraterna!

Det känns skönt att läsa och att det sker på alla ställen "parti" kommer till. Skiten ska ut, vilket är helt normalt med ett parti som på så grova sätt vill motarbeta mänskliga rättigheter. De små aporna försöker hela tiden göra sig själv till offer, men misslyckas kapitalt. Att de till och med är så låga att de kommenterar utseende på åhörarna visar väl deras totalt brist på mänsklighet.

Eller vill ni också ha ett parti i ledande befattningar med denna nazi-historia?

Partiet bildades 1988 av Leif Zeilon, Sven Davidsson och Jerker Magnusson.
Alla dessa har ett förflutet inom Bevara Sverige Svenskt (BBS).
Detta nämns inte på sverigedemokraternas hemsida, under historik. Konstigt nog.

* Ungdomsförbundet SDU var under många år inget annat än en paraplyorganisation för Sveriges Unga Nationalsocialister (SUNS).
Heilande ungdomar, som med största sannolikhet ännu röstar på SD. Kan de inte ta ansvar för de som röstar på SD?
Varför byter de inte namn då! Inte? För då skulle de tappa nazi-rösterna och inte ha en chans i helvetet att komma in i riksdagen. Dagens sanning.

* Sverigedemokraterna samarbetade flitigt med Vitt Ariskt Motstånd (VAM) fram till det att dessas verksamhet 1993 lades ner.
Detta nämns inte på sverigedemokraternas hemsida, under historik. Undrar varför?
Partiprogramment uppdateras och uppdateras i all oändlighet, i enighet med klassisk politisk rövslickar-manér.

* Partiet kan i hög grad knytas samman med nazistiska grupper,
inte minst samarbetet med VAM tyder på detta eftersom detta upphörde först 1993
och då inte för att partiet ville få ett slut på det
utan för att VAM lades ner då Klas Lund (Nu ledare för Svenska Motståndsrörelsen, SMR) sattes i fängelse.
Men också på grund av att 16 procent av partistyrelsen 1998 hade kopplingar till nazistiska organisationer.
Till detta kan läggas de som finns i prenumerationsregistret hos en nazistisk tidning,
då ökar siffran till 36,0 procent.
Detta nämns inte på sverigedemokraternas hemsida, under historik. Undrar varför?

* En konflikt inom partiet föranledde 1995 att Leif Zeilon bilda Hembygdspartiet,
som numera heter Konservativa Partiet.
Och en senare konflikt föranledde 2001 Anders Steen att bilda Nationaldemokraterna.
Detta nämns inte på sverigedemokraternas hemsida, under historik.

* Partiets första kommunala mandat, i Höör, besatts av Tina Hallgren-Bengtsson
som senare bytte parti till det öppet nazistiska partiet Nationalsocialistisk Front,
dessa är nog mest kända för att ordna middagar till minnet av Hitler på dennes födelsedag.
Tina Hallgren-Bengtsson har själv vid ett antal tillfällen uppträtt i tysk naziuniform under sin tid i Sverigedemokraterna och även under sin tid i Nationalsocialistisk Front.
Detta nämns inte på sverigedemokraternas hemsida, under historik. Och inga bilder heller. Konstigt nog.

* Robert Vesterlund var aktiv i Sverigedemokraternas Ungdomsförbund, SDU.
Numera är han en av personerna bakom den nazistiska nättidsskriften Info 14 i vilken han hyllat både polismorden i Malexander och mordet på syndikalisten Björn Söderberg. Detta nämns inte på sverigedemokraternas hemsida, under historik.


Detta är fakta, lätt att kolla upp och lätt att hitta. Men Sverigedemokraterna spelar dumma, så se till att konfrontera dem med dessa uppgifter vid alla offentliga framträdanden. Det finns hur mycket skit som helst om SD, och vi är många som kommer att sänka dessa tokstollar vid nästan val.