lördag, juni 18, 2011

Nazi-Kissie

Nazi-Kissie svälter visst ihjäl. Bra, då vet hon hur de hon hatar har det när de söker asyl i Sverige.