lördag, juni 18, 2011

Omöjligt, men sant.

H.M. KONUNGENS MEDALJ
8:storleken i högblått band
- Regissör Kjell Sundvall
För framstående konstnärliga insatser inom svensk film