lördag, juni 18, 2011

Nazi-Kissie

Nazi-Kissie svälter visst ihjäl. Bra, då vet hon hur de hon hatar har det när de söker asyl i Sverige.

Omöjligt, men sant.

H.M. KONUNGENS MEDALJ
8:storleken i högblått band
- Regissör Kjell Sundvall
För framstående konstnärliga insatser inom svensk film

Närkontakt av tredje katt

Jag förstår inte varför katten måste grisa runt med maten när hon ska till och äta den? Tror hon att hon är Richard Dreyfuss i Närkontakt av Tredje Graden? Det ser ut som om hon håller på att demolerar UFO-berget istället för att bygga upp det!